Programues Software


Përshkrim

Ndihmojne dhe kontribuojme ne rritjen e biznesit tuaj nepermjet stafit tone profesionist e tededikuar.

Ekipi yne eshte ne gjendje te plotesoje cdo kerkese te klientit , pavaresisht kompleksitetit dhe te realizoje cdo projekt ne perputhje me kerkesat dhe buxhetin .Duke shmangur punesimin e burimeve te shtrenjta ne zone ose investimin ne trajnime, ne u ofrojme klienteve tane personel teknik shume te specializuar, duke perfituar nga teknologjite me te fundit aktualisht ne treg dhe tendencat e reja te IT. Stafi teknik i Basecom mund t’ i perkushtohet vazhdimisht aktiviteteve te ndryshme per klientin, duke ofruar mundesine per te zgjedhur tre nivele te ndryshme te kompetences se zhvilluesit te
softuerit.

 • Zhvillues i larte i softuerit
 • Zhvillues i mesem i softuerit
 • Zhvillues i ri i softueri

 

Ekipet e perkushtuara jane nje zgjidhje e shkelqyeshme per biznesin tuaj pasi ju perfitoni ekspertet me te mire sipas kerkeses me ekipe te jashtme me nje kosto me te ulet, por me e rendesishmja siguron nje rrjedhe pune pa probleme dhe transparente.

 

 

Sherbimet teknike

 • Java
 • HTML
 • Angular
 • Docker
 • Elastic
 • MongoDB
 • PostgreSQL
 • React
 • Mysqul
 • Bootstrap
 • Blockchain


Përfitimet

Funksionet specifike te softuerit do te zhvillohen duke marre parasysh veçorite e modelit te biznesit; per kete arsye do te mundesohet pershtatja periodike e tyre sipas nevojave ne
zhvillim. Rritja e efikasitetit te marre nga optimizimi i proceseve te brendshme permes adoptimit te softuerit te personalizuar do te lejoje konsolidimin e nje avantazhi konkurrues ndaj konkurrenteve.

Perparesite e zgjedhjes se Basecom

 • Rishikimi i rrepte i kodit dhe testimi i njesise.
 • Asistence, mirembajtje dhe evoluim i vazhdueshem i softuerit tuaj.
 • Aftesi profesionale ne zhvillimin dhe integrimin e softuerit.
 • Mbeshtetje ne migrimin e softuerit ose perditesimin e tij ne nje version me te ri.
 • Kontributi proaktiv i ideve se si te hartohet nje arkitekture e sigurt dhe e shkallezueshme softueri.

Apliko tani

Kontakto