Outsourcing Sherbimet

Cilesi e garantuar per sherbimet e ofruara


Fleksibilitet ne sherbime


Monitorim dhe vleresim ne kohe reale te aktiviteteve


Infrastrukture teknologjike dhe kapacitet integrimi me aplikacionet e klientit


Projekte me staf te dedikuar (menaxhues projekti – programues – operatore help desk)


Mundesi partneriteti per te krijuar vlera te rendesishme dhe per nje rritje kolektive